Deniz Akvaryumu Suyu Biyolojik Yaşam ve Su Değerleri

Biyolojik döngü deniz akvaryumu suyu için çok önemli, tüm organik yaşam ünitelerinde olduğu gibi akvaryumlarda da çeşitli sebeplere bağlı olarak kimyasal oluşumlar ortaya çıkar.Bunların bir kısmı yaşam dengesinin korunması için yarar sağlarken bir kısmı da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Deniz akvaryumlarında bakteri kolonilerinin oluşması ve üremesi çok daha önemlidir ve oldukça uzun sürer. Bunun sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi tuzlu su bileşiğinin tatlı suya göre çok daha karmaşık bir yapıda olmasındandır. Faydalı olarak ifade edilen bakteriler için yeterli yerleşim alanı sağlanamaması ve bu bakterilerin yerleşmesi için yeterli zaman olmaması durumunda akvaryumun kimyasal dengelerinin kurulması ve oturması çok mümkün olmayacaktır. Deniz akvaryumu suyu ortamında azotun ortaya çıkması normal ve kaçınılmaz bir durumdur.Azot akvaryumda farklı yollarla ortaya çıkar. Akvaryumdaki azot içeren atıklar; protein atıkları, amonyak, nitrit, ve nitrat değeridir . Azot kelime anlamı veya akvaryum üzerindeki anlamı ile nedir diyerek devam edecek olursak, azot, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7 dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin %78′ini oluşturur ve tüm canlı dokularda bulunur. Azot ayrıca, aminoasit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur. Saf azot, oda sıcaklığında renksiz ve reaktif olmayan bir gazdır. Sıvı azot iyi bilinen bir dondurucudur.Azot adının İngilizcesi olan Natrium sözcüğü, (Latince nitrum, Yunanca (“doğal soda”, “genler”, “değişmek” anlamında olan) Nitron ifadesinden gelir. Daniel Rutherford 1772′de azotu keşfettiğinde onu zararlı hava veya sabit hava olarak adlandırmıştır. Havanın belli bir oranının yanma olayında yer almadığı, 18. yüzyıl kimyacıları tarafından iyi bilinmekteydi. Azot, yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish, ve Joseph Priestley tarafından da araştırılmış. Antoine Lavoisier de azotu, Yunanca αζωτος “cansız” anlamına gelen azote olarak bilinir. Bu sözcük Fransızca içinde de kullanılır ve sonraları geniş bir şekilde kullanıldı. Azot bileşikleri orta çağlarda dahi biliniyordu. Simyacılar nitrik asidi aqua fortis olarak biliyorlardı. Azot bileşiklerinin ilk endüstriyel ve zirai kullanımı; güherçile (sodyum veya potasyum nitrat) ve kısmen de barut yapımı şeklinde oldu. Daha sonraları da gübre ve kimyasal hammadde olarak kullanıldı. Aynı zamanda azot endüstriyel anlamda, sıvı havanın kısmi destilasyonu ile ya da gaz halindeki havadan mekanik olarak (basınçlı ters osmos yöntemi) elde edilir. Azot, hayvan dışkılarının, üre ve ürik asit halinde büyük kısmını oluşturur. Moleküler azot, büyük oranda Satürn’ün Ay’ı Titan’ın atmosferinde bulunur. Ayrıca, yıldızlar arası uzayda da varlığı David Knauth ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla saptanmıştır.

Deniz Akvaryumu Suyu Özellikleri ve su Kontrolü

•Karbonat sertliği (kh)8-10 Dkh

•Ph Değeri 8,0-8,5

•Kalsiyum 400-450 mg./l

•Amonyak max.0,2 mg./l

•Nitrit 0

•Nitrat max.20 mg./l

•Demir 0,05 mg./l

•Fosfat max.0,1 mg./l

•Deniz akvaryumu suyu tuz yoğunluğu 1022-1025

Makalemiz içinden çıkarılacağı gibi deniz akvaryumu suyu aslında başarının sırrıdır. Elbette deniz akvaryumu suyu özelliklerini anlamak için bir kimyager olmak gerekmiyor ama sağlıklı bir deniz akvaryumu yürütebilmek için en azından deniz akvaryumu suyu ana parametrelerini kavramak gerekiyor.

hrcadmin

Related Post